خاتون.باباحسنی


13 شهريور 1396
کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت ودرمان گناوه:
مهمترین استراتژی ارتقای سلامت روان مردم، جلب مشارکت آنها با اعتمادسازی میان آنان است.

 

10 آبان 1395
کارگاه آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا در شبکه بهداشت و درمان گناوه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه- کارگاه آموزشی با موضوع (حمایت های روانی اجتماعی در بلایا) با حضور پرسنل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه برگزار گردید.

 
 
 
< >