مهندس.ذبیحی


25 شهريور 1396
کار گروه، کنترل و جمع آوری سگ های ولگرد در شهرستان گناوه برگزار شد
معاون شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه گفت: وجود سگ های ولگرد یک تهدید جدی در امر بهداشت و سلامت جامعه است که باید به صورت اصولی پیگیری و کنترل گردد.

 

14 شهريور 1396
سومین آرایشگاه زنانه در گناوه به علت تخلف بهداشتی تعطیل شد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: سومین آرایشگاه زنانه بعلت تخلف بهداشتی در ده روز اخیر در گناوه تعطیل و پلمپ شد.

 

12 شهريور 1396
یک واحد آرایشگاه زنانه به علت تخلف بهداشتی در گناوه تعطیل و پلمپ شد
پس از بازدید های مکرر از یک واحد آرایشگاه زنانه و پس از دادن تذکرات کتبی به متصدی این آرایشگاه، ماموران بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه اقدام به تعطیلی و پلمپ این واحد کردند.

 

31 امرداد 1396
یک واحد آرایشگاه زنانه به علت تخلف بهداشتی در گناوه تعطیل و پلمپ شد
پس از بازدید های مکرر از یک واحد آرایشگاه زنانه و پس از دادن تذکرات کتبی به متصدی این آرایشگاه، ماموران بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه اقدام به تعطیلی و پلمپ این واحد کردند.

 

10 فروردين 1396
جمع‌آوری بیش از چهار هزار و 900 کیلوگرم مواد غذایی فاسد از سطح عرضه در شهرستان گناوه
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه از جمع‌آوری بیش از چهار هزار و 900 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته در طی 35 روز از اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در این شهرستان خبر داد.

 

10 فروردين 1396
یک واحد غذا فروشی و یک واحد عرضه مرغ کنتاکی در گناوه تعطیل و پلمپ گردید
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه عنوان داشت: یک واحد غذا فروشی و یک واحد عرضه مرغ کنتاکی به علت تخلفات بهداشتی در شهرستان گناوه تعطیل و پلمپ گردید.

 

17 اسفند 1395
مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه مطرح کرد:
جهت صیانت از سلامت غذایی مردم شهرستان طرح بسیج سلامت نوروزی با جدیت در حال انجام است

 

7 آذر 1395
بیش از یازده هزار و ششصد مورد کلر سنجی و نمونه برداری از آب آشامیدنی شهرستان گناوه انجام شد
مهندس حسن ذبیحی گفت: در شش ماهه اول سال 95 تعداد ده هزار و نهصد و شصت و یک مورد کلر سنجی، تعداد ششصدو پنجاه و دو مورد نمونه برداری از آب آشامیدنی جهت آزمایش میکروبی و چهار مورد هم نمونه برداری شیمیایی در سطح شهرستان انجام شده است که نتیجه این فعالیت ها دس ...

 
 
 
< >