به مزایـــــــــــده گذاشتــــــــــــن امـــــــــــوا ل اسقـــــــــاطـــــــــــی

تاریخ نامه: 1 آبان 1391
شماره نامه:
به مزایـــــــــــده گذاشتــــــــــــن امـــــــــــوا ل اسقـــــــــاطـــــــــــی  
اداری  |   

بسمه تعالی

به مزایـــــــــــده گذاشتــــــــــــن امـــــــــــوا ل اسقـــــــــاطـــــــــــی

فروش اموالی که اداره دیگر نمی تواند از آنها استفاده بهینه ببرد وکاربردی ندارنـــد

درمورخه 1/8/1391تعداد 55 قلم اموال اسقاطی ومقداری ورق گالوانیزه ونبشــــــــی

اسقاطی از ابواب جمعی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه بدستور ریاست محترم

اداره بــــه مزایده گذاشته شد که دراین رابطه آقای عباس زاده برنده مزایده فــــــوق به

مبلغ پنج میلیون ودویست هزار تومان شـــده است کـــــــه کلیه اموال اسقاطی موجودی

فوق تحـــــویل نامبــــــــرده گردیـــــــــــــــد

                                

                                تهیه کننده: محمــد رضــا بحـــریکلمات کلیدی:
به.مزایـــــــــــده.گذاشتــــــــــــن.امـــــــــــوا.ل.اسقـــــــــاطـــــــــــی    

تعداد بازدید:   ۹۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >