شبکه بهداشت و درمان گناوه


شبکه بهداشت و درمان گناوه از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. این شبکه مسولیت و وظیفه تامين، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد و جامعه را از طريق آموزش و اجراي برنامه هايی چون سلامت مادران، كودكان، سالمندان، سلامت جامعه كارگری و همچنین بهداشت روانی و بهداشت غذایی شهرستان گناوه را در سطح کلان برعهده دارد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعالیت می کند. ساختار اداری این مجموعه بهداشتی از معاونتهای بهداشتی، غذا و دارو، درمان و اداری-مالی تشکیل شده است. در کنار معاونتهای نامبرده شده امور مشاوره و آزمایشگاه نیز از بخشهای دیگر این مجموعه می باشد و امور مشاوره این شبکه بهداشت نیز دارای مرکزهای مشاوره: تغذیه، تنظیم خانواده، ازدواج، ترک اعتیاد، بهداشت روان و شیردهی می باشد. همچنین امور آزمایشگاه مروبط به بیماریها، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مشغول به فعالیت است.

مسولیت ها

برخی از مهمترین وظیفه های این شبکه چنین است

 • اجرای سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ارتباط و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مركز بهداشت استان بوشهر
 • ارتقای خدمات واحدهای بهداشتی درمانی و آزمایشگاه های تحت پوشش
 • نظارت پیوسته بر فعاليت های مرکز بهداشتی درمانی شهری، روستايی و خانه بهداشت
 • اعمال قوانين و مقررات تدوين شده در زمینه بهداشت محيط و مواد غذايی
 • جلب مشاركت فعال جامعه در برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهداشتی درمانی
 • فعاليت های آزمايشگاهی در زمينه بيماريها، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذايی و محيط زيست
 • پشتيبانی اداری، مالی و تداركاتی مراكز بهداشتی درمانی شهری، روستايی و خانه های بهداشت

چارت سازمانی شبکه بهداشت و درمان گناوه
Skip Navigation Links.
Collapse   معاونت بهداشتی   معاونت بهداشتی
Collapse   واحد های ستادی   واحد های ستادی
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  سیده صدیقه هاشمی
Collapse   واحد امور دارویی   واحد امور دارویی
  زهرا تنگستانی زاده
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  زهره بهمیاری
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  زهرا حاجیانی
  محمد رضا توکلی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  سید حیدر موسوی
Collapse   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
  سمیه زارعی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  مهندس سید عسکر حسینی
  مهندس سید جلال الدین موسوی فرد
  مهندس حمید نگهبان
  مهندس مجید یزدانی
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
  امیر زارع
  خدیجه فرخی
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  کبری دانیال پور
  طیبه دیدار
  زینب شیخ نصری
  فاطمه شریف
Collapse   اورژانس   اورژانس
  سید عبدالحسین موسوی ریگی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  نظر احمدی
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  آنیتا آزاد
Collapse   تکنسین آمار   تکنسین آمار
  کبری خرم آبادی
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  خاتون باباحسنی
Collapse   آموزش ضمن خدمت کارکنان   آموزش ضمن خدمت کارکنان
  سیده لیلا هاشمی
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  نوروز نوروزی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  زهرا تنگستانی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  تهمینه بحریه
  مینا فروردین
  محمود شیخ
  امیر بحرینی زاده
  زهرا احمدی
  حیدر بازداری مطلق
  مصطفی خدری
  عصمت حیدری
Collapse   مراکز بهداشتی   مراکز بهداشتی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک (سیدالشهداء)   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک (سیدالشهداء)
  مریم جوهری
  مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره دو(امام محمد تقی(ع))
  مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره سه (فاطمه الزهرا(ع))
  مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره چهار (امام علی نقی(ع))
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی امام محمد باقر(ع)بندر ریگ   مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی امام محمد باقر(ع)بندر ریگ
  خانه بهداشت پوزگاه
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمدی   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمدی
  خانه بهداشت جزیره شمالی
  خانه بهداشت جزیره جنوبی
  خانه بهداشت محمدی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد صالحی   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد صالحی
  خانه بهداشت گمارون
  خانه بهداشت فخرآوری
  خانه بهداشت محمدصالحی
  خانه بهداشت عباسی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی مال خلیفه   مرکز بهداشتی درمانی روستایی مال خلیفه
Collapse   خانه بهداشت چاهبردی   خانه بهداشت چاهبردی
Collapse   چاهبردی   چاهبردی
  سیده معصومه نیکروش
Collapse   خانه بهداشت مال قاعد   خانه بهداشت مال قاعد
Collapse   مال قائد   مال قائد
  ناصر حیاتداوودی
  پروین انگالی
  سکینه شیرافکن
  خانه بهداشت مال خلیفه
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی شول   مرکز بهداشتی درمانی روستایی شول
  خانه بهداشت بهمنیاری
  خانه بهداشت شول
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی چهار روستایی   مرکز بهداشتی درمانی چهار روستایی
  خانه بهداشت چهار روستایی
  خانه بهداشت مال محمود
  خانه بهداشت چهار محال
  خانه بهداشت چهار برج
  خانه بهداشت گاو سفید
  پایگاه بهداشتی درمانی شماره یک امام موسی کاظم
Collapse   بهیاری الزهراء   بهیاری الزهراء
  سهیلا محمد علی پور
  کوکب نظام زاده
  صغری صفر پور
  موسی رزمجو
  محمد بهروزیان
Collapse   امور اداری   امور اداری
Collapse   واحد IT   واحد IT
  نوروز نوروزی
Collapse   انفرماتیک   انفرماتیک
  نوروز نوروزی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  یوسف طهماسبی
  علیرضا بازداری مطلق
  محسن قرائتی
Collapse   واحد دبیرخانه   واحد دبیرخانه
  محمد بهزادی
  صبری رزمجو
  یدالله حیاتی
Collapse   تدارکات   تدارکات
  حسن پورسلیم
  جعفر بهرسی
  مصطفی حیدری
  عباس محمدزاده
  حسن رنجبر
Collapse   واحد حراست   واحد حراست
  ماشاالله عبدالله پور
Collapse   واحد بایگانی   واحد بایگانی
  یدالله کوهی
  عبدالرضا شیرآلی
Collapse   واحد امور اداری   واحد امور اداری
  علیرضا رضایی نیا
Collapse   واحد انبار   واحد انبار
  ابراهیم نوبری
  عبدالحسین سلیمی فرد
Collapse   واحد تاسیسات   واحد تاسیسات
  ابراهیم شکیب آزاد
Collapse   واحد نقلیه   واحد نقلیه
  حیدر بازدار
  علیرضا احمدی
Collapse   آبدار خانه   آبدار خانه
  بهرام شهابی
Collapse   واحد کارگزینی   واحد کارگزینی
  منصور شهریاری
  حسن بهرسی
Collapse   اداره اموال   اداره اموال
  محمدرضا بحری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مهراب نوبری
Collapse   مبارزه با بیماری ها   مبارزه با بیماری ها
  محسن دهقانی
  زهرا زارعی
  مریم امیری
  سعید غلامعلی زاده

تعداد بازدید:   ۱۵۱


برگشت>>

< >