پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی:

تاریخ نامه: 23 شهريور 1394
شماره نامه:
عوامل خطر رفتاری • استعمال دخانیات • زندگی کم تحرک وعدم وجود فعالیت فیزیکی مناسب • رژیم غذایی ناسالم  
اخبار و اطلاعیه های بهداشتی  |   

استعمال دخانیات

استعمال دخانیات به عنوان یکی ازعوامل خطر بیماریهای قلبی وعروقی دردنیا شیوع زیادی دارد.درحال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در دنیا سیگار می کشند.

ازسالهای 1950میلادی یعنی بیش از50 سال پیش رابطه بین بیماریهای قلبی وعروقی وسیگار اثبات شده است.مطالعات صورت گرفته اثبات کرده است که استعمال 20نخ سیگار در روز احتمال بیماریهای قلبی وعروقی را 2تا3برابربیشتر می کند.

افراد سیگاری 70درصد بیشتر ازافراد غیر سیگاری در معرض خطر بیماریهای  قلبی وعروقی هستند.

دودسیگاربیش از4000 نوع ماده شیمیایی دارد،حداقل 43 درصد ازمواد شیمیایی موجود درسیگار سرطانزا هستند استعمال سیگار قطعامیزان سرطانهای ریه،گلو،دهان،مثانه وکلیه را افزایش می دهد.

نیکوتین ماده اعتیادآور در سیگار است ،نیکوتین ضربان قلب و فشار خون را تحت تاثیر قرار می دهد و روی عروق تاثیر می گذارد.

درسیگار، مواد شیمیایی  زیاد دیگری مانند  گازها و مواد سرطانزا شناخته شده است که ریه ها را مثل دود درلوله دودکش بخاری می پوشاند، دود سیگار حاوی  مونواکسید کربن است که میزان اکسیژن دریافتی بافت ها را کم می کند.

اساسی ترین مسئله در این خصوص عدم شروع  استعمال  دخانیات است.درصورت شروع  مصرف دخانیات ،ترک بموقع آن است.

موارد ذیل ازاثرات ترک سیگاراست:

1.موجب افزایش اعتمادبه نفس می شود چون موفقیت فرد در یک کار سخت مسلما اراده فرد را تقویت می کند

2.به تناسب اندام فرد کمک می کند

3.ازنظر اقتصادی موجب صرفه جویی می شود

4.موجب زیبایی ظاهری می شود

5.مشکلات جنسی ایجاد شده را بر طرف  می کند

6.موجب سلامت کودکان  و نوزادان خانواده می شود

البته میزان خطربا افزایش مدت سیگاری بودن و نحوه تدخین بیشتر می شود.استعمال دخانیات اثرتقویت کننده ای بر سایر عوامل خطر دارد، در سکته قلبی  استعمال  دخانیات بطور مستقیم موجب افزایش خطر مرگ ناگهانی  و تشدید بیماریهای ریوی می شود.

بنابراین استعمال دخانیات عامل مهم  و تاثیرگذاری بر بروز بیماریهای قلبی وعروقی است.

روش اساسی مبارزه با این خطر جلوگیری ازسیگاری شدن افراد است،درصورت سیگاری شدن ترک سیگاربرای سلامت ضرورت دارد به همین دلیل روش ترک سیگار توضیح داده می شود:

روش ترک سیگار

راهنمای ترک سیگار این راهنما برای کسانی آورده می شود که سیگاری هستند

الف.برای ترک سیگار آمادگی کسب کنید.برای ترک سیگار4مرحله زیر را برای آمادگی ترک درنظر بگیرید.

- بدانید که به نیکوتین اعتیاد پیدا کرده اید ،تمایل دائمی برای مصرف سیگار دارید و درنبود آن دچار اضطراب و پریشانی می شوید.

- بدانید چرا سیگارمصرف می کنید. ببینید درچه  موقعیت هایی (هیجان ،خوشی ،فشاراجتماعی)سیگار مصرف  می کنید.

- راههایی دیگری را برای موفقیت ترک سیگار درنظر بگیرید.(مثل تماس بامراکزترک سیگارومراکزمشاوره)

- تاریخی  برای ترک سیگار تعیین  کنید (یک تاریخ قطعی برای ترک تعیین کنید)

 

در ادامه این چهار مرحله به تفصیل شرح داده شده اند

1.بدانیدکه به نیکوتین اعتیاد پیدا کرده اید:

نیکوتین ماده ای است که به طور همزمان اثرات مختلفی روی بدن دارد و اگرچه سبب احساس آرامش می شود،اما قسمت های مختلف بدن راتحریک می کند.نیکوتین روی مواد شیمیایی مغز اثرمی گذارد.

درابتدای مصرف سیگار،فرد پس ازاستعمال به سیگاراحساس گیجی می کند وبعد به اثرات آن عادت می کند.با ادامه مصرف ،افراد سیگاری به نیکوتین وابسته شده و فرد تمایل بیشتری به مصرف سیگارپیدامی کند،زمانی که افراد سیگاری مصرف سیگار را ترک می کنند.

اغلب به مصرف دوباره آن اشتیاق دارند واحساس اضطراب ،گرسنگی وتحریک پذیری می کنند وتمرکزآنها روی کارهایی که انجام می دهند کم می شود.اعتیاد به نیکوتین مشابه اعتیاد به هروئین یا کوکائین است،بنابراین افراد سیگاری با وجود آگاهی ازمضرات مصرف سیگاربراحتی نمی توانندآ نرا ترک کنند،دانستن ودرک این موضوع که فرد به نیکوتین سیگاراعتیاد پیدا کرده است وبدون آن دچارعوارض می شود،برای ترک سیگاربسیارمهم است وبعنوان قدم اول باید به آن توجه نمود،بعد ازاینکه مطمئن شدید که به سیگاراعتیاد پیدا کرده اید باید دنبال راه حل ترک آن بروید.

2.بدانیدچرا سیگارمصرف می کنید.

تمام افراد سیگاری برای مصرف سیگارعادت های خاص خود را دارند واین عادت ها اغلب به بعضی ازشرایط خلقی ،وقایع یا مکان های خاص درفرد سیگاری وابسته است بعضی ازدلایل شایع مصرف سیگارعبارتنداز:

هیجان:احساس عصبی بودن،غم واندوه،عصبانیت ،یاس وناامیدی

خوشی وسرحالی:برای لذت بردن ازچیزی یا برای پاداش به خود

فشاراجتماعی :احساس جزئی ازگروه یااجتماع (مثلا درنوجوانان)

عادت:مصرف سیگار بعنوان عامل تحرک انجام کار

اعتیاد:احساس رضایت وارضا شدن با مصرف سیگار

درابتدای ترک سیگارعادات خود را بررسی کنید ودر زمان مصرف سیگار،تاریخ ،زمان و موقعیت  یا فعالیت واحساس خود را درلحظه ترک ثبت کنید.

با شناسایی موقعیت هائی که درآن سیگارمی کشید و اجتناب از آن می توانید در ترک سیگار موفق باشید.

3.راههایی را برای موفق شدن درترک سیگاربرنامه ریزی کنید.

انتخاب یک یا چند راه ذیل می تواند درترک سیگار به شما کمک کند.

-با مرکز مشاوره ترک سیگار تماس بگیرید

-با پزشک خود ملاقات کنید

-استفاده از آدامس با برچسب های نیکوتین دار می تواند به شما کمک کند

-برای زمان های خطربرنامه ریزی کنید

-یک شریک برای خود پیدا کنید

-ازدوستان وافراد خانواده کمک بگیرید

چهارنکته ذیل رابرای مقابله باتمایل وغلبه برمیل به مصرف سیگاربخاطربسپارید

-به تاخیرانداختن مصرف سیگار

- تنفس عمیق

- نوشیدن آب

- انجام کارهای دیگر

4. یک تاریخ برای ترک سیگارتعیین کنید:

- یک زمان مشخص رابرای ترک تعیین کنید

- یک روزقبل ازترک،خانه و ماشین وکیف دستی ومحل کارخود را کنترل کنید وسیگارها،فندک ها وجاسیگاریها را پاک سازی کنید و دور بریزید.

راههایی برای اجتناب ازمصرف سیگارحتی وقتی که ناامید هستید.

- بامراکزمشاوره ترک سیگارتماس بگیرید

- ورزش سبک انجام دهید

- بخاطربیاورید مدتی طول می کشد تا موفق شوید.

بعد ازاینکه تصمیم گرفتید سیگار را ترک کنید به موارد ذیل دقت کنید:

1.به تاخیرانداختن مصرف سیگار2.تنفس عمیق 3.نوشیدن آب 4.انجام کارهای دیگر

فهرست کنترل ترک سیگار

بعد ازاینکه تصمیم گرفتید سیگار را ترک کنید دستور العمل ذیل رابه کارببندید.

تایید هریک از موارد ذیل برای شروع ترک سیگارلازم است:

-روش ترک را انتخاب کنید(یک باره یا تدریجی)

-علائم ترک نشانه های خوبی هستند ونشان می دهند که بدن درحال رهایی ازسموم ومواد شیمیایی موجود درآن می باشد.

-با یادآوری 4 فعالیت باتمایل به مصرف مجدد سیگارمقابله کنید.(به تاخیر انداختن ،تنفس عمیق،نوشیدن آب،انجام کارهای دیگر)

- برای مقابله با مکانها و وقایعی که فرد را به مصرف سیگار وادار می کند برنامه ریزی کنید.

- هربارکه درمقابل مصرف سیگارمقاومت کردید به خود یک پاداش بدهید.

- با یادآوری دلایل ترک ،تعارف سیگار را راحت تررد کنید

- تعارف را به صراحت رد کنید

- با انجام کارهایی همانند دردست داشتن یک قلم یا تسبیح دستهایتان را مشغول کنید

بعد از ترک شما بعنوان یک فرد غیر سیگاری باقی بمانید و راههای جدیدی برای غلبه برفشارهای روحی وهیجانات سخت پیدا کنید.

توضیحات بالاروش هایی برای ترک سیگارهستند.توصیه می شود چنانچه فردی سیگاری هستید برای پیشگیری ازبیماریهای قلبی وعروقی برای ترک سیگار تصمیم بگیرید.وبه این منظور اطلاعات لازم را ازمراکز مشاوره و ترک سیگارو...بدست آورید.اگرخواستارقلبی سالم هستند سیگارنکشید واگرسیگاری هستند آن را ترک کنید.

 

تهیه و تنظیم: زهرا زارعی - کارشناس بیماریهای غیر واگیر


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
پیشگیری     بیماریهای     قلبی.عروقی    

تاریخ بروز رسانی:   30 شهريور 1394

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >