چرا سزارین ؟


1393/4/3 0:0
آنچه درمورد زایمان طبیعی وسزارین باید بدانیم :

درگذشته مادران باردار ، به طورطبیعی زایمان راانجام می دادند وتنها درصورتی سزارین انجام می شد که سلامت مادر یاجنین یا هردو درمعرض خطر قرار می گرفت .                                      

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی  به معنای شروع خودبخودی وکم خطر دردزایمان می باشد که به زایمان بانمایش سر وبدون کمک درهفته 37 تا 42 حاملگی منجر می شود وبعد اززایمان مادرونوزاد وضعیت خوبی دارند.

به طور کلی زایمان یک واقعه مهم درزندگی یک زن محسوب می شود .زایمان طبیعی وبه دنبال  آن درآغوش کشیدن نوزاد تأثیر بسیارشگرفی برای مادر به همراه دارد.

آیا می دانید روش انتخابی زایمان به ترتیب : زایمان طبیعی ، زایمان طبیعی باوسیله و سزارین می باشد.

سزارین

یک عمل جراحی برای زایمان است وهنگامی انجام می شود که زایمان طبیعی خطرساز یا غیرممکن باشد.عمل سزارین با بیهوشی عمومی ودراتاق عمل انجام می شود. عمل سزارین نسبت به زایمان طبیعی ناتوان کننده تر ودردناک تر بوده ومدت اقامت در بیمارستان را افزایش می دهد .سزارین دربسیاری از مادران غیرضروری است وازآنجا که این مادران ازلذت در آغوش کشیدن نوزاد خودبعدازبه دنیا آمدن محروم شده اند ،همواره به عنوان یک خاطره تلخ ازاین موضوع یاد می کنند .

آیا می دانید :

زایمان طبیعی ازنظر اقتصادی به نفع مادر وجامعه است .

در زایمان طبیعی،خانم تناسب اندام خود رابا انجام ورزش های مناسب سریع تر به دست می آورد.

مدت بستری شدن دربیمارستان بعداز زایمان طبیعی خیلی کمتر است .

خطرات بی هوشی برای زایمان طبیعی وجود ندارد .

میزان افسردگی خفیف تا شدید درافرادی که از طریق سزارین متولد شده اند بیشتر است .

ضریب هوشی کودکانی مه ازطریق سزارین متولد شده اند با کودکانی که مادرانشان  زایمان طبیعی داشته اند تفاوتی نشان نمی دهد .

زایمان طبیعی موجب سلامت روحی وروانی مادر ونوزاد  خواهد شد.

مرگ ومیر مادران در سزارین تا 4-2 برابر بیشتر اززایمان طبیعی است.

مشکلات تنفسی درنوزادانی که ازطریق سزارین به دنیا می آیند بیشتر است.

عمل سزارین نسبت به زایمان طبیعی ناتوان کننده تر ودردناک تر است.

توجه:

باید ترس وهراس بی مورد اززایمان راازخود دور کنید .

به پزشک یامامای خود اعتماد کنید وبه او اجازه دهید درمورد نحوه زایمان شما تصمیم بگیرد .هرگز به دلیل ترس ازدرد زایمان که یک امر طبیعی است سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح ندهید.

فقط درصورتی باید زایمان شما به وسیله سزارین انجام شود که امکان زایمان طبیعی برایتان وجود نداشته باشد.

دلایل افزایش زایمان سزارین

بالارفتن سن ازدواج ودرنتیجه بالارفتن سن بارداری خصوصا" درنخست زا ها

پایش الکترونیک جنین کاربرد گسترده تری یافته ودرنتیجه هرگونه زجر جنین سریعا" قابل تشخیص بوده ومنجر به اقدام فوری سزارین می شود.

هرگونه تنگی لگن حتی درحد مختصر ،تحت عمل سزارین قرار می گیرد.

عوامل اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی درمیزان سزارین تأثیر گذاشته است به گونه ای که میزان سزارین درافراد پردرآمد بیشترازافراد با درآمد متوسط است

عوارض سزارین

افزایش مرگ ومیر مادران

درمقایسه بازایمان طبیعی درزایمان سزارین مرگ ومیر مادر به طور چشم گیر افزایش می یابد.

افزایش صدمات زایمانی

اگرچه برای پرهیز ازصدمات زایمانی درموارد نمایش غیر طبیعی جنین ازروش زایمان سزارین استفاده می شود ولیکن نباید چنین پنداشت که سزارین تضمینی است دربرابر آسیب ها.

موارد غیر قابل اجتناب سزارین

سزارین قبلی ،تنگی لگن ، زجر جنین

نمایش پا ونمایش های غیر طبیعی دیگر

سایر موارد مانند : خونریزی های نیمه دوم بارداری و.........                                                                        طیبه دیدار -  کارشناس مامایی 


دریافت فایل پیوست


   

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >