سلامت روان


 

شرح وظایف سلامت روان :

-  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم با اصول بهداشت روانی

- بررسی و تحقیق در مورد بیماریهای روانیو میزان شیوع آنها

- تهیه و تنظیم استاندارد های لازم بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها.

- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

- شرکت در گروه بهداشت روانی به منظور مصاحبه و شناخت بیماری و انجام روشهای پیشگیری .

- کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد.

- انجام آزمونهای روانی از قبیل آزمون هوش ، شخصیت و تعیین استعدادهای افراد.

- تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت روان جهت حفظ سلامت روانی و پیشگیری از بیماریهای روانی.

- نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در انجام امور محوله.

- همکاری با تیم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و ...

- تهیه آمار و گزارشات لازم.

- انجام سایر امور مربوطه

 

 


چارت سازمانی سلامت روان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >