بهداشت مدارس


 

 

شرح وظیفه واحد بهداشت مدارس:

1- بررسی و برنامه ریزی تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت مدارس

2- نظارت بر خدمات ، برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

3- نظارت بر جمع آوری اطلاعات ، جمع بندی و تجزیه و تحلیل  آمار و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد در برنامه ها

4- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط

5- برگزاری کارگاه های آموزشی برای کاردانها و کارشناسان

6- تهیه و توزیع شناسنامه سلامت و فرمهای پرونده بهداشتی سلامت دانش آموزان در مدارس

7- نظارت بر ثبت نام و معاینات دانش آموزان در پایگاه سنجش

8- آموزش نیروهای جدیدالورود به سیستم در زمینه بهداشت مدارس

9- همکاری و هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش ، سازمانها ، نهادها در اجرای فعالیتهای بهداشت مدارس

10- نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده بهداشت مدارس در مراکز و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند به آنها

11- تهیه و تدوین برنامه اجرایی – عملیاتی بهداشت مدارس شهرستان

12- هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی در مدارس

13- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسات شورا و کمیته بهداشت مدارس شهرستان

14- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت اجرای معاینات غربالگری دانش آموزان – واکسیناسیون – پیگیری بیماریهای واگیر دار و .....در مدارس

15- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و مقالات در زمینه مسائل بهداشتی دانش آموزان

16- اجرای طرح برنامه مروج سلامت در مدارس

17- انجام معاینات غربالگری و پزشکی 100٪ دانش اموزان بدو ورود مدارس

18- شرکت در جلسات و انجام سایر امور مربوطه.

 

 


چارت سازمانی بهداشت مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >