واحد IT


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات : 
 
    
تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
     اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها
     انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT 
     رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه
     تأیید درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدها
     تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
     تأیید پیش فاکتور قطعات کامپیوتری
     مسئول وب سایت
     به روزرساني ودرج اخبار در وب سايت
     امور مربوط به اتوماسيون اداري شبكه
     شرکت در جلسات رابطین IT- قسمت تحقيق و توسعه

هدف اين قسمت تداوم جريان تحقيق در زمينه فناوري و اطلاعات و همچنين بررسي و توسعه راهکارهايي در خصوص سهولت دسترسي کاربران به منابع نرم افزاري و سخت افزاري و داده ها مي باشد .
 رئوس وظايف اين قسمت دراين راستا بشرح زير مي باشد :

- تحليل و بررسي ضرورت نرم افزار و سخت افزار مورد نياز معاونت
 - تحليل و توسعه زير ساختهاي شبکه و سرويسهاي شبکه
 - نظارت بر قراردادهاي مرتبط با واحد
- تحليل و بررسي انواع سطوح دسترسي کاربران


 - قسمت خدمات و پشتيباني و نگهداري 

 هدف اين قسمت ارائه خدمات جاري  فناوري اطلاعات و ارتباطات و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري ، نرم افزاري و شبکه معاونت مي باشد. 
رئوس وظايف مربوطه اين قسمت بشرح زير مي باشد:

- نظارت بر خريد و تعميرات سخت افزار و نرم افزار مورد نياز
 - نگهداري و مديريت شبکه
- نگهداري و حفظ ارتباطات شبکه با ستاد دانشگاه و ارجاع اشکالات مربوطه به مقامات دانشگاه
 

- قسمت آموزشي و اطلاع رساني
 
يکي از اساسي ترين پايه ها در توسعه و به نتيجه رسيدن طرحهاي فناوري اطلاعات، آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين زمينه هست.
اين قسمت علاوه بر ماموريت مذکور وظيفه سرويس دهي به کلاسهاي کامپيوتر دانشکده را نيز به عهده دارد.
 رئوس اين وظايف بشرح زير است :

-  برگزاري کلاسهاي آموزش عملي کامپيوتر براي  پرسنل (کلاسهاي مباني کامپيوتر)
- برگزاري کلاسهاي آگاهي رساني و فرهنگ سازي استفاده از نرم افزار و سخت افزار در صورت لزوم
- هماهنگي جهت بر گزاري کارگاههاي مرتبط با IT

 چارت سازمانی :

نوروز نوروزی (کارشناس IT)


چارت سازمانی واحد IT
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >