روح الله حسینی


سمت :

حسابدار وامین اموال

مسولیت ها :

مسئو ل کلیه اموال اداره

تحصیلات :

دیپلم

برنامه های تحت پوشش :

ستاد شبکه بهداشت ودرمان

-مرکزبهداشت

-آژمایشگاه مرکزی

-آموزشگاه بهورزی

-مراکزبهداشتی ودرمانی شهری وروستائی وخانه های بهداشت


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >