مبارزه با بیماری ها


_     شرح وظایف واحد مبارزه با بیماری ها :

_       تهيه و تدوين برنامه عملياتي با اولويت بيماريهاي بومي شهرستان و نظارت بر حسن اجراي آن و برنامه ريزي جهت ارتقاء شاخص هاي مراقبت بيماريهاي واگيرو غیر واگیر براساس شاخص مورد انتظار.

_       کنترل بیماریهای واگیر در زمان بروز طغیان در شهرستان.

_       انجام فعالیتهای نظارتی و  پشتیبانی جهت حسن اجرای برنامه های بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مراکز محیطی .

_       برنامه ريزي آموزشي جهت پرسنل بهداشتي درماني و عموم مردم در خصوص مراقبت و پيشگيري از بيماريهاي واگير و غیر واگیر تحت سيستم مراقبت.

_       تهيه و تدارك ذخيره دارو جهت بیماران در خصوص مقابله با شرايط بحراني.

_       برنامه ريزي جهت بازديد و نظارت از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در راستاي اصلاح نواقص سيستم مراقبت بيماريهاي واگيرو غیر واگیر.

_       پیش بینی ،درخواست تهیه و توزیع واکسن و ملزومات بیماری یابی بیماریها .

_       حفظ و نگهداری زنجیره سرما.

_       تلاش در جهت حسن اجرای طرح های استانی و کشوری.

_       دریافت آمار از واحدهای تابعه و تنظیم گزاش نهایی و ارائه آمار به واحد ستادی استان .

_       انجام فعالیتهای نظارتی و  پشتیبانی جهت حسن اجرای برنامه های بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مراکز محیطی.

_       ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها .

_       تشکیل کمیته های شهرستانی بیماریها و هماهنگی درون و برون بخشی.. .

_       انجام مشاوره رفتاری جهت گروههای در معرض خطر و مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری در خصوص بيماريهاي رفتاري (VCT) و برنامه ريزي جهت شناسايي گروههاي هدف، مشاوره موارد پرخطر،هماهنگي با انتقال خون ، انجام آزمايش در صورت لزوم و مشاوره پس از آزمايش.

_       نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره پیشگیری تالاسمی ماژور در شهرستان و انجام مشاوره و فعالیتهای پشتیبانی لازم جهت ه اجرای برنامه.

_       ارائه خدمات در مرکز درمان پیشگیری هاری شهرستان

_       هماهنگی و پشتیبانی کلیه امورات مربوط به برنامه های واگیر و غیر واگیر در مراکز و خانه های بهداشت تابعه

 

 


چارت سازمانی مبارزه با بیماری ها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >