معاونت بهداشتی


معاون بهداشتی

معاونت بهداشتی که نقش عمده ای در بهداشت منطقه ایفا می کند در زمینه های: بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، آموزش سلامت، مبارزه با بیماریها، بهبود تغذیه جامعه، سلامت خانواده و جمیت، سلامت جوانان و مدارس، بهداشت دهان و دندان، آموزش بهورزی و بهداشت روان فعالیت می کند. نظارت و هدایت امور بهداشتی در اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، آب و فاضلاب، بهداشت مواد غذایی و بهداشت هوا نیز بر عهده واحد بهداشت محیط این معاونت می باشد. همچنین واحد بهداشت حرفه ای نیز از بخشهای مختلفی همانند: بازدید و نظارت بر کارگاهها، بهداشت کشاورزی و برپایی سامانه سلامت کار و کارگر تشکیل شده است.


چارت سازمانی معاونت بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد های ستادی   واحد های ستادی
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  اسماء صیادنیک
  فاطمه شریف
Collapse   واحد امور دارویی   واحد امور دارویی
  مرضیه بوستانی
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  کبری دانیال پور
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  زهرا حاجیانی
  محمد رضا توکلی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  داریوش گرگی پور
Collapse   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
  سمیه زارعی
  عبدالرضا قدمی روشن
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  مهندس سید عسکر حسینی
  مهندس علیرضا یوسفی
  مهندس حمید نگهبان
  مهندس مجید یزدانی
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
  فاطمه خلف نیا
  خدیجه فرخی
  فاطمه حیدری
  نرگس عباسی
  زهرا نصرتی
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  کبری دانیال پور
  طیبه دیدار
  زینب شیخ نصری
  فاطمه شریف
Collapse   اورژانس   اورژانس
  رضا شفیعی
  کرامت الله نصیری
  محمود رضایی
  جواد حسین پور
  سامان جعفری
  سید محسن موسوی
  فرزاد شهابی
  ایوب پناهی
  میثم محبی
  محمد آذر شفیعی
  احمد حیدری
  رضا اسفندیاری
  نبی اله ملک زاده
  اصغر ملک زاده
  حسن عشقی
  بهروز اخلاق پور
  ثارالله روان
  عاطفه طهماسبی
  یونس پورسلیم
  نجمه خاتون بحرینی
  منصور حیاتی
  عبدالرسول بابک
  عباس محمدزاده
  سودابه غلامی
  حسن حامدی
  حسین دهقان
  محسن فریبرزی
  معصومه لیراوی
  محمد جواد یوسفی
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  عبدالجلیل ذعاب
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  خاتون باباحسنی
  آموزش ضمن خدمت کارکنان
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  مجید ملک زاده
  مریم زارعی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  مرضیه بوستانی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  تهمینه بحریه
  مینا فروردین
  محمود شیخ
  امیر بحرینی زاده
  شبنم برامکه
Collapse   مراکز بهداشتی   مراکز بهداشتی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک (سیدالشهداء)   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک (سیدالشهداء)
  مهری خواجه
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره دو(امام محمد تقی(ع))   مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره دو(امام محمد تقی(ع))
  صدیقه عرب
  طیبه ارجمند فر
  مریم غلامعلی زاده
  سید زهرا موسوی
  مریم جان پناه
  محمد بهروزیان
  پریسا منوچهری
  مهین دشت زاد
  زهرا تنگستانی زاده
  زینب زارعی
  غلامرضا ملک محمدی
  مرضیه خادمی
  مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره سه (فاطمه الزهرا(ع))
  مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره چهار (امام علی نقی(ع))
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی امام محمد باقر(ع)بندر ریگ   مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی امام محمد باقر(ع)بندر ریگ
  خانه بهداشت پوزگاه
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمدی   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمدی
  خانه بهداشت جزیره شمالی
  خانه بهداشت جزیره جنوبی
  خانه بهداشت محمدی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد صالحی   مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمد صالحی
  خانه بهداشت گمارون
  خانه بهداشت فخرآوری
  خانه بهداشت محمدصالحی
  خانه بهداشت عباسی
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی مال خلیفه   مرکز بهداشتی درمانی روستایی مال خلیفه
Collapse   خانه بهداشت چاهبردی   خانه بهداشت چاهبردی
Collapse   چاهبردی   چاهبردی
  سیده معصومه نیکروش
Collapse   خانه بهداشت مال قاعد   خانه بهداشت مال قاعد
Collapse   مال قائد   مال قائد
  ناصر حیاتداوودی
  پروین انگالی
  سکینه شیرافکن
  خانه بهداشت مال خلیفه
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی روستایی شول   مرکز بهداشتی درمانی روستایی شول
  خانه بهداشت بهمنیاری
  خانه بهداشت شول
Collapse   مرکز بهداشتی درمانی چهار روستایی   مرکز بهداشتی درمانی چهار روستایی
  خانه بهداشت چهار روستایی
  خانه بهداشت مال محمود
  خانه بهداشت چهار محال
  خانه بهداشت چهار برج
  خانه بهداشت گاو سفید
  پایگاه بهداشتی درمانی شماره یک امام موسی کاظم
Collapse   بهیاری الزهراء   بهیاری الزهراء
  کوکب نظام زاده
  صغری صفر پور
  مریم احمدیان
  حمیده طاهری
  محمدرضا توکلی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >