واحد های ستادیچارت سازمانی واحد های ستادی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  اسماء صیادنیک
  فاطمه شریف
Collapse   واحد امور دارویی   واحد امور دارویی
  مرضیه بوستانی
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  کبری دانیال پور
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  زهرا حاجیانی
  محمد رضا توکلی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  داریوش گرگی پور
Collapse   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی   واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
  سمیه زارعی
  عبدالرضا قدمی روشن
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  مهندس سید عسکر حسینی
  مهندس علیرضا یوسفی
  مهندس حمید نگهبان
  مهندس مجید یزدانی
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
  فاطمه خلف نیا
  خدیجه فرخی
  فاطمه حیدری
  نرگس عباسی
  زهرا نصرتی
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  کبری دانیال پور
  طیبه دیدار
  زینب شیخ نصری
  فاطمه شریف
Collapse   اورژانس   اورژانس
  رضا شفیعی
  کرامت الله نصیری
  محمود رضایی
  جواد حسین پور
  سامان جعفری
  سید محسن موسوی
  فرزاد شهابی
  ایوب پناهی
  میثم محبی
  محمد آذر شفیعی
  احمد حیدری
  رضا اسفندیاری
  نبی اله ملک زاده
  اصغر ملک زاده
  حسن عشقی
  بهروز اخلاق پور
  ثارالله روان
  عاطفه طهماسبی
  یونس پورسلیم
  نجمه خاتون بحرینی
  منصور حیاتی
  عبدالرسول بابک
  عباس محمدزاده
  سودابه غلامی
  حسن حامدی
  حسین دهقان
  محسن فریبرزی
  معصومه لیراوی
  محمد جواد یوسفی
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  عبدالجلیل ذعاب
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  خاتون باباحسنی
  آموزش ضمن خدمت کارکنان
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  مجید ملک زاده
  مریم زارعی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  مرضیه بوستانی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  تهمینه بحریه
  مینا فروردین
  محمود شیخ
  امیر بحرینی زاده
  شبنم برامکه

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >