امور اداریچارت سازمانی امور اداری
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد IT   واحد IT
  مجید ملک زاده
  نجف ملک زاده
  مریم زارعی
Collapse   انفرماتیک   انفرماتیک
  نوروز نوروزی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  یوسف طهماسبی
  زهره بهمیاری
  محسن قرائتی
Collapse   واحد دبیرخانه   واحد دبیرخانه
  کبری خرم آبادی
  صبری رزمجو
Collapse   تدارکات   تدارکات
  حسن پورسلیم
  جعفر بهرسی
  محمد بهزادی
  علیرضا احمدی
  سید اصغر رئوفی
  داریوش گرگی پور
  نظر احمدی
Collapse   واحد حراست   واحد حراست
  ماشاالله عبدالله پور
  بهجت شمسی زاده
  اسماعیل باباحسنی
  سید اسماعیل حسینی حقیقی
  محمدرضا احمدی
  هاشم حیدری
Collapse   واحد بایگانی   واحد بایگانی
  یدالله کوهی
  عبدالرضا شیرآلی
Collapse   واحد امور اداری   واحد امور اداری
  علیرضا رضایی نیا
Collapse   درآمد و اسناد پزشکی   درآمد و اسناد پزشکی
  طیبه خضراب لیراوی
  لیلا هاشمی زاده
Collapse   واحد تاسیسات   واحد تاسیسات
  ابراهیم شکیب آزاد
  علی دشتی لیراوی
Collapse   واحد نقلیه   واحد نقلیه
  حیدر بازدار
  غلامرضا محمدزاده
  حسین پیام
Collapse   آبدار خانه   آبدار خانه
  بهرام شهابی
  علی اکبر بحرینی نژاد
  نظر نیک پرست
  سید بارونی موسوی
  زلیخا طاهر
Collapse   واحد کارگزینی   واحد کارگزینی
  منصور شهریاری
  زینب خلیفه لیراوی
  صغری ملک زاده
  معصومه قلی زاده
Collapse   اداره اموال   اداره اموال
  روح الله حسینی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  کبری آزاد
  علیرضا رضائی نیا

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >