فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 46

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 1402/5/7
4089 آگهي جذب نیروی متصدی خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1401/9/27
اطلاعیه خودرو اسیتجاری 1401/5/10
آگهی مزایده واگذاری واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه به بخش خصوصی 1401/4/5
بکار گیری خودرو استیجاری 1400/7/25
دپ/20/21375 (آگهي جذب نیروی شرکتی سال 1400) 1400/6/30
آگهی جذب نیروی شرکتی(مراقب سلامت مرد) 1399/8/26
آگهي جذب نیرو 1399/2/20
21774 پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر (steps2020) 1398/11/23
مزایده دندانپزشکی 1397/4/24
جذب نیروی کارشناس آزمایشگاه 1397/3/8
شرایط جذب کارشناس علوم آزمایشگاهی 1397/3/8
آگهي جذب نیرو قرارداد پزشک خانواده و شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه 1397/1/18
فراخوان جذب کارشناس تغذیه در گناوه 1396/11/23
سرطان را بهتر بشناسیم 1394/11/13
تغذیه ی ناسالم گامی بزرگ به سوی سرطان 1394/11/11
زندگی سالم و دیابت 1394/8/23
برگزاری مسابقه به مناسبت هفته جهانی دیابت به همراه اهدای جوایز، حداکثر فرصت پاسخگویی به سوالات 25 آبان ماه می باشد. 1394/8/17
قابل توجه پزشکان عمومی،متخصیص عفونی، اطفال، داخلی و پرستاران 1394/7/11
نگهداری سالمندان در خانه وراههای پیشگیری از احساس تنهایی در آنان 1394/7/7
123
 
< >