نقشه سایت شبكه بهداشت شهرستان گناوه
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفی و تاريخچهمعرفی و تاريخچه
تاریخچه شبکه بهداشت و درمان گناوه
تاریخچه بندر گناوه
Collapse حوزه مديريتحوزه مديريت
شبکه
معرفی مدیریت
معرفی معاونت
چارت اداری
چارت سازمانی
Collapse واحد هاي بهداشتيواحد هاي بهداشتي
بهداشت مدارس
مبارزه با بیماری ها
واحد گسترش
سلامت روان
واحد کنترل و نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
آموزش سلامت
بهداشت محیط و حرفه ای
تغذیه
Collapse سلامت خانوادهسلامت خانواده
کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر
Collapse فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
دسترسی
Collapse اداری مالیاداری مالی
Collapse امور اداریامور اداری
Collapse انبارانبار
انبار دارویی
انبار کالا
نقلیه
تدارکات
حسابداری
کارگزینی
دبیرخانه
امور عمومی
حراست
Collapse پايگاه ها و مراكز بهداشتي درمانيپايگاه ها و مراكز بهداشتي درماني
Collapse مراکز بهداشتی درمانی شهریمراکز بهداشتی درمانی شهری
سید الشهداء
علی نقی (ع)
محمد تقی (ع)
فاطمه زهرا (س)
بندر ریگ
سید الشهداء
Collapse مراکز بهداشتی درمانی روستاییمراکز بهداشتی درمانی روستایی
چهارروستایی
مرکز محمدی
شول
مال خلیفه ای
محمد صالحی
Collapse خانه های بهداشتخانه های بهداشت
چاهبردی
مال خلیفه ای
مال قائد
بهمنیاری
فخرآوری
گمارون
جزیره
عباسی
مال محمود
پوزگاه
گاو سفید
پایگاه بهداشتی
Collapse پایگاه هاپایگاه ها
مرکز پیام
چهارروستایی
پایگاه جاده ای شول
پایگاه عملیاتی شهر
امور دارویی
آموزش سلامت
آموزش ضمن خدمت کارکنان
روابط عمومی
Collapse اورژانساورژانس
تاریخچه
شرح وظایف
چارت سازمانی اورژانس
بهیاری الزهراء
آموزشگاه بهورزی
فرم ها
آیین نامه ها
Collapse اخبار و اطلاعيه هااخبار و اطلاعيه ها
مقالات بهداشتی
Collapse گالری تصاویرگالری تصاویر
تصاویر
سامانه سلامت ايرانيان
راهنماي تلفن
تماس با ما
< >